E szám vendégszerkesztője: Cserháti Ilona egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem   Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú "Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek" című projekt keretében jött létre.
Published: 2020-09-26

Articles