Milyen szerepet töltenek be az országszintű ESG indikátorok, valamint a globális pénzügyi inklúziós indikátorok a szociális és pénzügyi jólét meghatározásában?

  • Helena Naffa
  • Fanni Dudás

Abstract

A környezeti (Environmental), társadalmi (Social) és kormányzati (Governance) fakto-rok, azaz az ESG szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak a pénzügyekben és a pénz-ügyi döntéshozatalban. Emellett a pénzügyi jólét kutatása is a nemzetközi szakirodalom egyik fontos kérdése napjainkban. Ez a cikk az általános jólét becsléséhez és előrejelzésé-hez tárja fel az országszintű ESG indikátorok és a Világbank globális pénzügyi inklúziós indikátorainak magyarázó erejét. A kutatásunk során főkomponens elemzést végeztünk el a Világbank két adatbázisán: az országszintű ESG indikátorok alapján egy ESG jólé-ti indexet határoztunk meg, illetve a globális pénzügyi inklúziós indikátorok alapján egy pénzügyi jólét indexet. Az empirikus vizsgálat eredményei igazolták az előzetes várakozá-sainkat, azaz a kutatás során létrehozott két új index szorosan korrelált az általános jóléti indexszel, azaz alkalmasak lehetnek az általános jólétet meghatározó tényezők azonosítá-sára, valamint a szociális ellátórendszer értékelésére és fejlesztésére hosszú távon.Environmental, social and governance aspects are collectively known as ESG factors, which have gained significant importance in finance recently. There is also special attention to the concept of financial well-being, the factors affecting it, and its defining. This paper focuses on uncovering the predictor power of country-level ESG indicators and Global Financial Inclusion indicators to estimate improved living standards. We applied Principal Com-ponent Analysis on the database of global ESG indicators and Global Financial Inclusion indicators provided by the World Bank, to establish an ESG well-being index and financial well-being index. The implications of the results are obvious: the established indices would help to assess the determinants of well-being and to reveal the areas of improvement of the social care and pension benefit system.

Published
2020-09-27
How to Cite
Naffa, H., & Dudás, F. (2020). Milyen szerepet töltenek be az országszintű ESG indikátorok, valamint a globális pénzügyi inklúziós indikátorok a szociális és pénzügyi jólét meghatározásában?. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(2), 156-162. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1221