Az európai idős lakosság szokásaiban jelentkező eltérések

  • Bella Klaudia Máténé
  • Zoltán Madari

Abstract

A 21. század egyik legjelentősebb demográfiai folyamata Európában az elöregedő társada-lom. Az elemzések általában olyan makrogazdasági kérdésekre koncentrálnak, mint pél-dául a jóléti rendszer fenntarthatósága. Kutatásunk az Európában élő idősek szokásaiban jelentkező különbségek elemzésére összpontosít, mégpedig a 2010-es időmérleg felmérések eredményeit felhasználva. Európa országaira vonatkozólag klaszterelemzést készítettünk számos napi tevékenységre vonatkozó változót felhasználva. Két klasztert különböztettünk meg. Európa északi és nyugati része tartozik az első csoportba. A második klaszter pedig magában foglalja a dél- és közép-európai országokat. Három csoportot hoztunk létre a tevékenységekből, hogy térképen is ábrázolni tudjuk az egyes országok közti különbségeket. A legjelentősebb eltérés a társadalmi tevékenységekben mutatható ki. Ez utóbbi kulturális és jóléti különbségben gyökerezik.Aging population is one of the most significant demographic processes in the European countries in the 21st century. The analyses usually concentrate on macro issues such as sustainability of welfare system. Our research focuses on analyzing the differences of elders’ habits in Europe according to results of time use surveys in 2010. We have made a cluster analysis of European countries using several variables about daily activities. Two clusters can be distinguished. Northern and Western part of Europe belongs to the first group. The second cluster includes Southern and Central European countries. We created three groups of activities to highlight the diversity of countries using map visualization. The most sig-nificant difference could be shown in social activities. It enroots in cultural and welfare background.

Published
2020-09-27
How to Cite
Klaudia Máténé, B., & Madari, Z. (2020). Az európai idős lakosság szokásaiban jelentkező eltérések. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(2), 108-115. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1215