Végtelen álmok- egy játék, amely megváltoz-tatta az innovációt azáltal, hogy forradal-mian új megoldásokat, új üzleti és gazdasági modelleket és egy teljesen új munkamódszert hozott létre

  • Ildikó Ritzlné Kazimir

Abstract

A tanulmány a hagyományos vállalati formától teljesen eltérő, új szervezeti típust mutat be. Az rLoop egy olyan, műszaki fejlesztéssel foglalkozó szervezet, amely felhőalapú számí-tástechnika segítségével működik, a tagok személyes kapcsolattartása nem jellemző. A glo-bálisan elosztott munkavállalói csapat nemcsak 24 órában képes dolgozni, hanem elősegíti a különböző gondolatok, a tudás és a tapasztalatok áramlását. Ezek a tényezők rendkívüli mértékben képesek felgyorsítani az innovációs folyamatot. A résztvevők decentralizált cso-port munkájában vesznek részt, amelyek előrehaladásának nyomon követése a blokklánc technológia segítségével valósul meg.The study shows a new, completely different type of organization than the traditional cor-porate form. RLoop is a global crowdsourced engineering company that works with help of cloud computing, with no personal contact between members. A globally distributed team of employees is able to work 24 hours a day, and also facilitates the flow of different ideas, knowledge and experiences. These factors can accelerate the innovation process. Parti-cipants take part in the work of decentralized groups whose progress is monitored using blockchain technology.

Published
2020-09-27
How to Cite
Ritzlné Kazimir, I. (2020). Végtelen álmok- egy játék, amely megváltoz-tatta az innovációt azáltal, hogy forradal-mian új megoldásokat, új üzleti és gazdasági modelleket és egy teljesen új munkamódszert hozott létre. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(2), 76-79. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1210