A vállalati társadalmi teljesítmény rövid távú hatásai a pénzügyi jövedelmezőségre

  • Máté Fain

Abstract

A menedzsment elméletek szerint az erős vállalati társadalmi teljesítmény (CSP) javítja a pénzügyi jövedelmezőséget. Továbbá, a felelősen viselkedő vállalkozások hozzájárulhat-nak a gazdaságok fenntartható növekedéséhez, amely az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó, 2030-ig terjedő keretrendszerének is prioritása (Agenda 2030). Bár a CSP kife-jezést alkalmazzuk, más szorosan kapcsolódó tényezőkre is hivatkozunk, így a vállalkozá-sok környezetvédelmi és vállalatirányirányítási politikáira; éppen ezért a tanulmányban mindvégig az ESG-koncepciót (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorok) fog-juk használni. Megvizsgáljuk, hogy valóban létezik-e a szakirodalomban domináns pozitív kapcsolat a vállalkozások ESG és pénzügyi teljesítménye között. Az elemzéshez az MSCI ACWI Indexből származó 1.099 elemű vállalati mintát használunk, amely 2018-ra terjed ki. A regressziós számítások a súlyozott legkevesebb négyzetek (WLS) módszerén alapul-nak. A függő változó az árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS, 2018); a kontrollválto-zók az előző évi (2017) jövedelmezőség, méret, tőkeáttétel, növekedés, tőkeintenzitás, ipar-ági és regionális dummy változók. Az eredményeink azt mutatják, hogy a magasabb ESG, E és S teljesítmény rövid távon nem módosítják jelentősen a pénzügyi jövedelmezőséget. A vállalatirányításnak azonban jelentős és pozitív hatása van 5,00 százalékos szignifikancia szint mellett: a G-pontszám 10-pontos növekedése 0,30 százalékponttal növeli a ROS-t. Egy másik ugyancsak fontos következtetés: a társadalmi és környezeti tényezők, amelyeket gyakran színtiszta költségekként értelmeznek, nem csökkentik jelentősen a rövid távú jöve-delmezőséget. Ez utóbbi megállapítás azt sugallja, hogy a vállalatoknak érdemes ESG-tu-datos projektekbe fektetniük, hiszen nem járnak profitcsökkenéssel, de hozzájárulhatnak az Egyesült Nemzetek Szervezete Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) az eléréséhez.

Published
2020-09-27
How to Cite
Fain, M. (2020). A vállalati társadalmi teljesítmény rövid távú hatásai a pénzügyi jövedelmezőségre. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(2), 163-179. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1222