A digitális nomádoktól a „távvállalatokig”

  • Ilona Cserháti

Abstract

A cikk az EFOP-3.6.2-16, 2017-2020 „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” projekt keretében megrendezésre került workshop leg fontosabb tanulsá-gait és következtetését foglalja össze, értékeli az eseményen elhangzott leg fontosabb gon-dolatokat. A világ munkaerőpiaca gyökeresen átalakul mind a technológiai forradalom hatására, mind pedig azért, mert a jövő nemzedékének az élettel és önmegvalósítással kapcsolatos elvárásai átalakulnak. A cikk magyar gazdaság hatékony alkalmazkodásának előfeltételeit is vázolja, miszerint a digitalizációs folyamat felgyorsítása, egy rugalmasabb vezetési-szervezési kultúra elterjedése, valamint az új típusú készségek elsajátítását előse-gítő oktatási rendszer és a távmunkát támogató kormányzati szabályozás kialakítása is fontos részeit képezik egy sikeres adaptációnak.The paper overviews the main lessons and conclusions of the workshop organized within the project EFOP-3.6.2-16, 2017-2020 “Sustainable, smart and inclusive regional and ur-ban models”, evaluates the most important ideas expressed at the event. The world’s labor market is undergoing a radical transformation, both as a result of the technological revo-lution and because the expectations of future generations regarding life and self-fulfillment are completely changing. The paper also outlines the preconditions for the effective adap-tation of the Hungarian economy, according to which the acceleration of the digitalisation process, the spread of a more flexible management and organizational culture, the educa-tion system promoting new types of skills and government regulation supporting telework are important parts of a successful adaptation.

Published
2020-09-26
How to Cite
Cserháti, I. (2020). A digitális nomádoktól a „távvállalatokig”. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(2), 54-59. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1205