A gazdasági tudnivalók oktatása Magyarországon

  • Gábor Papanek dr. Papanek G. professzor emeritus (EKE)
  • Petra Fajd
  • Fanni Pintér
  • Klaudia Sáfián
  • Nóra Tóth

Abstract

A korszerű gazdaságokban a tudás, pontosabban annak alkalmazása (az ún. innováció) a dinamikus fejlődés fő motorja. Ezért súlyos problémák forrása, ha az oktatási rendszer nagy arányban bocsájtja ki a tudásigényes munkára felkészületlen végzetteket. Cikkünkben tehát – 2016-17 téli gazdaságpolitikai vizsgájuk tapasztalatait áttekintve – 60 magyar egyetemi hallgató közgazdasági tudását értékeljük. Megállapítják, hogy néhányan igen tehetségesek és törekedtek is elsajátítani e tárgy fontosabb ismereteit, így jó eredményeket értek el a kollokviumon. Sokuk gazdasági tudása (zárthelyi eredménye) azonban lényegesen gyengébb lett a kívánatosnál, a többség pedig megbukott, mert sok éves tanulmányai ellenére még a közgazdaságtan alapjairól sem tud semmi igazán lényegeset. A továbbiakban a jelzett gond okait kerestük. Úgy találtuk, hogy a félév elején a tantárgyat választó hallgatók közül 24, a jelentkezettek 40%-a (!) egyetlen órán se jelent meg, majd 21 fő, az indulólétszám egyharmada a kollokvium letételét se kísérelte meg. Joggal feltételezhető tehát, hogy nem is próbálkoztak a tárgy tudnivalóinak a megtanulásával. Sokaknak volt továbbá súlyos tudáshiánya az alapvető piacgazdasági ismeretek körében, a gazdasági „általános műveltség” ezen, az 1990-es rendszerváltás óta a közoktatás fontos témájának tartott témában is. Mások a magyar gazdaság jellemzőiről, helyzetéről, perspektíváiról bizonyultak teljesen tájékozatlanoknak. Ez utóbbi gondok oka részben az e témák tanítását kerülő oktatás, ennél is inkább azonban a hazai társadalomnak a tudást lebecsülő felfogásmódja (az ún. értékválság). A vázoltak nyomán a szerzők azt valószínűsítették, hogy a magyar a társadalom közgazdasági ismereteinek a gazdagítása jelentősen segítené a gazdasági fejlődés gyorsítását. Az előrehaladás érdekében kívánatos lenne tehát a közoktatás hatékonyságának emelése, az iskolák gyermekbaráttá alakítása is. A felsőoktatásban pedig az egyetemi szabadság pontos tartalmát is át kellene gondolnunk.

Education of economic principles in Hungary

In the modern economies knowledge, more exactly its application (the so-called innovation) is the main engine of the dynamic development. Thus, it leads to serious problems, if the education system produces to a great extent graduates unprepared for knowledge-intensive work. That is why in this paper the authors evaluated the economic knowledge of 60 Hungarian university students in the base of some experiences coming from their written economic policy exams in winter of 2016-17. In the article the authors stated that some students were very talented and they had made efforts to acquire the subject’s more important scope of knowledge, thus they obtained good grades in the examinations as well. The economic knowledge

Published
2018-12-12
How to Cite
Papanek, G., Fajd, P., Pintér, F., Sáfián, K., & Tóth, N. (2018). A gazdasági tudnivalók oktatása Magyarországon. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 13(4), 228-243. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/21