Szokatlan kísérleti közgazdaságtan

  • Tibor F. Liska tudományos munkatárs, MTA Sztaki, nyugdíjas

Abstract

Liska Tibor (1925-1994) azt kutatta, hogyan működhet egy társadalom minden központi irányítás nélkül, önszabályozó módon. A LisKaLand diáktáborok is erre keresik a választ. E kísérletekben egy minitársadalom gazdasága működik. A szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Senki nem mondja meg, hogy kinek, mit kell csinálnia. Az „állam” csak a működési feltételeket biztosítja, de nem szól bele a gazdaság működésébe. Minden tranzakció kölcsönös megegyezésen (piaci megoldásokon) alapul, senki sincs kényszerítve, mindenki önszántából vesz részt az együttműködésekben. E kísérletek – még ha nem is bizonyító erejűek – nem mondanak ellent az eredeti koncepciónak és talán nem teljesen reménytelen megvalósítani a teljes konszenzusra épülő, önszabályozó társadalmat.

Unusual Experimental Economics

Tibor Liska (1925-1994) he researched how a society can function without any central control, in a self-regulating way. The LisKaLand camps for students are also looking for the same answer. These experiments operates the economy of a mini-society. The rules are equally valid for everyone. No one can tell anyone what to do. The „state” only ensures the operational conditions, but does not interfere in the workings of the economy. All transactions are based on mutual agreements (market solutions), no one is forced, everyone is taking part in the cooperation of his own free will. These experiments - although not proving anything - do not contradict the original concept and perhaps not entirely hopeless to achieve a self-regulating society based on full consensus.

Published
2018-12-12
How to Cite
F. Liska, T. (2018). Szokatlan kísérleti közgazdaságtan. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 13(4), 168-182. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/17