Hallgatói rekrutáció, képzési szerkezet és munkaerő-piaci illeszkedés a vidéki tudományegyetemeken (Recruitment of students, training structure and graduates labor market integration at reat rural universities in Hungary)

  • István Polónyi

Abstract

A tanulmány a hazai tudományegyetemek (DE, ELTE, PTE, SZTE) kapcsolatainak néhány – elsősorban a képzéshez köthető – elemét vizsgálja. Először bemutatja a négy tudományegyetem éves felvételi jellemzőinek és létszámának alakulását a 2010-es években, majd a hallgatói rekrutáció hátrányos kistérségek szerinti sajátosságait elemzi, rámutatva arra, hogy a Debreceni Egyetem kiemelt szerepet játszik a hátrányos helyzetű kistérségekben született fiatalok befogadásában. Ezt követően a négy tudományegyetem képzési szerkezetét mutatja be az írás a kiadott diplomák szakirány szerinti megoszlása alapján, szemléltetve az intézmények közötti jelentős eltéréseket a STEM és a humán szakok arányát illetően. Végül a cikk a vizsgált tudományegyetemek végzettjeinek néhány munkaerő-piaci jellemzőjébe igyekszik bepillantást nyújtani.

The study examines some of the enrollment and training characteristics of Hungarian great universities (DE, ELTE, PTE, SZTE). First, it presents the evolution of the admission characteristics and the number of listeners of 2010s in the four universities. The study then analyzes the specificities of student recruitment by disadvantaged micro-regions. It shows that the University of Debrecen plays a key role in the reception of young people born in disadvantaged micro-regions. Afterwards, the paper presents the structure of the training of the four universities on the basis of the breakdown of the diplomas awarded, illustrating the significant differences between the institutions in terms of the ratio of STEM and human sciences. Finally, the article provides an insight into some of the labor market characteristics of graduates of the studied universities.

Published
2019-05-04
How to Cite
Polónyi, I. (2019). Hallgatói rekrutáció, képzési szerkezet és munkaerő-piaci illeszkedés a vidéki tudományegyetemeken (Recruitment of students, training structure and graduates labor market integration at reat rural universities in Hungary). Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(1), 30 - 45. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/85