ASZIMMETRIÁK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL

  • ANDRÁS BLAHÓ
  • VALÉR PALKOVITS

Abstract

A centrum-periféria kapcsolatok elemzése az Európai Unióra is kiterjeszthető.
Az integrációs folyamatban jól elemezhetőek a bourdeiu-i tőkeformák, ezek
egymásra történő átváltása, a gazdasági és politikai aszimmetriák kölcsönhatása. E kölcsönös kapcsolatokban továbbra is a gazdasági viszonyok meghatározottsága érvényesül. A világgazdasági válság felszínre hozta a történelmi
aszimmetriákat, amelyeket a korábbi neoliberális politikák tovább mélyítettek. Az Unión belüli periferális térségekre a válság különbözőképpen hatott.
E hatások semlegesítésére többnyire a megszorító gazdaságpolitikákat alkalmazzák. Továbbra is hiányzik azonban egy, a minőségi s nem mennyiségi
szempontokat hangsúlyozó fejlesztési politika. Egy ilyen megközelítés a strukturális, intézményi vonatkozásokat erősítené, s ezzel járulna hozzá a periféria termelési, forgalmi, elosztási képességeinek fokozásához.

Published
2020-08-23
How to Cite
BLAHÓ, A., & PALKOVITS, V. (2020). ASZIMMETRIÁK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 8(1). Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/770