EURÓPA HALMOZÓDÓ VÁLSÁGAI

  • FERENC MISZLIVETZ

Abstract

Egyre több jel mutat arra, hogy jelenlegi formáit és működését tekintve az EU
– pontosabban az európai politikai közösség, az egységes piac és az európai
nemzetek feletti intézmények együttese – nem fenntartható. Az elitvezérelt
integráció módszerei kimerültek, az európai projekt jelentősen vesztett vonzerejéből, az EU intézményeibe vetett bizalom egyre csökken; az európai társadalmi modell és a fenntartható regionális integráció ígéretei egyre távolabb
kerülnek a mindennapi valóságtól. 2012-ben vitathatatlanná vált, hogy a
makacs pénzügyi és gazdasági válság egyre mélyülő szociális és politikai válságba torkollik. A növekvő társadalmi egyenlőtlenségek – csak úgy mint az
európai centrum és perifériák közötti szakadék – a korábbinál nagyobb
figyelmet és széles körű társadalmi vitát igényel: Európának szüksége van egy
új társadalmi szerződésre, ami feltételezi a meghatározó szereplők vízióinak
és érdekeinek világos artikulációját. Mindehhez a még betöltetlen európai és
nemzetállamok feletti köztér politizálódása, valamint a politikai felszín alatti hálózatok és mozgalmak sokaságának önkifejezése, azaz a civil társadalom fokozott részvétele szükséges.

Published
2020-08-23
How to Cite
MISZLIVETZ, F. (2020). EURÓPA HALMOZÓDÓ VÁLSÁGAI. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 8(1), 87-97. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/765