A NEOLIBERÁLIS „KAPITALIZMUS” FOGALOM MEGSZŰNÉSE

  • PÁL GERVAI
  • LÁSZLÓ TRAUTMANN

Abstract

A kommunizmusnak – vagy amit a XX. században annak neveztek – a fasizmus nem elfogadható alternatívája. Az elmúlt húsz év meghatározó ideológiai áramlata, a neoliberalizmus ezt nem értette meg. A baloldallal szemben túlzott mértékben lépett fel, míg ezzel szemben a jobboldali szélsőségnek jelentős
teret engedett. A szélsőjobboldali szemlélet, az anakronisztikus, barbár provincializmus felszámolásához szükség van a nyugati típusú konzervativizmus és a szociáldemokrácia együttműködésére, a két elméleti irányzat partneri viszonyára. Ehhez mindenekelőtt a neoliberalizmus elméleti meghaladására van szükség. A tanulmányban ezért a neoliberalizmus meghatározó tételeinek kritikáját végezzük el annak érdekében, hogy az új világrendhez igazodó elméleti keret kialakulásához hozzájáruljunk.

Published
2020-08-23
How to Cite
GERVAI, P., & TRAUTMANN, L. (2020). A NEOLIBERÁLIS „KAPITALIZMUS” FOGALOM MEGSZŰNÉSE. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 8(1), 1-17. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/760