FIATALOK ÉS/VAGY DEMOKRATÁK – TIZENÉVESEK POLITIKAI KULTÚRÁJÁNAK JELLEMZŐI NAPJAINKBAN

  • ISTVÁN MURÁNYI

Abstract

Tanulmányunkban – támaszkodva a politikai kultúra különböző értelmezéseire – a magyar tizenévesek demokráciára és állampolgárságra vonatkozó véleménye közötti kapcsolatot kíséreljük meg feltárni. A három alkalommal (2005-
ben, 2008-ban és 2010-ben) lebonyolított, a fiatalok politikai szocializációs jellemzőinek leírására irányuló vizsgálatokból származó empirikus kutatási adatokat elemezzük. Feltételezésünk szerint a demokrácia és az állampolgárság
két-két értelmezése (nemzeti és egalitariánus demokrácia-, illetve civil és politikai állampolgárság-típusok) között értelmezhető kapcsolat van. A többváltozós
elemzés eredménye megfelelt a várakozásnak: a demokrácia civil értelmezése
és az állampolgárság egalitariánus értelmezése az egyik, míg a demokrácia
politikai értelmezése, valamint az állampolgárság nemzeti értelmezése egy
másik típusban kapcsolódott össze. A fiatal generáció az 1989 utáni politikai és
gazdasági rendszert összességében és általában negatívan értékeli. Annak ellenére, hogy a fiatalok az alapvető demokratikus értékeket nem utasítják el
Magyarországon, csaknem egyöntetűen negatívan viszonyulnak a jelen politikai rendszerben parlamenti képviselettel rendelkező pártokhoz és politikusaikhoz. Mindezek fényében ironikus, ám már szinte egyáltalán nem meglepő, hogy
ma Magyarországon a fiatalok véleménye a jelenlegi politikai rendszerrel kapcsolatban rendkívül hasonló ahhoz, amit 1989-ben az akkori fiatalok az államszocialista rendszerről vallottak: „ez a politikai rendszer nem ad valódi lehetőséget a politikai döntéshozatali folyamatok befolyásolására”

Published
2020-08-23
How to Cite
MURÁNYI, I. (2020). FIATALOK ÉS/VAGY DEMOKRATÁK – TIZENÉVESEK POLITIKAI KULTÚRÁJÁNAK JELLEMZŐI NAPJAINKBAN. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 8(2), 119-138. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/746