Az újklasszikus makroökonómia megértése

Adalékok a realizmus közgazdasági programjához

  • Péter Galbács

Abstract

Az újklasszikus makroökonómia születése óta megosztja a tudományos közvéleményt. Egyesek a modern közgazdasági gondolkodás úttörő törekvéseit látják
benne, mások szerint viszont azt e gondolkodás elfajzásának kellene tekinteni,
s érdemes lenne megfontolni a vele való teljes szakítást is, hogy tudományunk
megmeneküljön az elkerülhetetlen, végső kudarctól. E végletes vélemények rávilágítanak egyrészt arra, hogy az újklasszikus makroökonómia helyzete még ma sincs
tisztázva, másrészt pedig arra, hogy a probléma megítélése rendkívül összetett és
problematikus. Ez a tanulmány e diskurzust kívánja metodológiai síkra terelni.

Published
2020-08-20
How to Cite
Galbács, P. (2020). Az újklasszikus makroökonómia megértése. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 12(1), 43-63. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/623