Az optimális valutaövezetek elmélet fejlődése

  • Norbert Szijártó

Abstract

Tanulmányunk az optimális valutaövezet elmélet (OCA1
) irodalmát rendszerezi.
A több mint öt évtizedes múltra visszatekintő OCA elmélet a monetáris uniók
kialakításának és működésének makrogazdasági kereteit határozza meg. A hagyományos OCA elmélet tulajdonságai a kötött árfolyamrendszerek kiigazító
mechanizmusaként funkcionálhatnak. A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU)
kialakításának kezdeti fázisában az új OCA elmélet a monetáris politika egyes
területeit vonja be a vizsgálódás körébe. Az endogenitás és specializáció paradigmája szükségtelenné teszi a kezdeti kritériumokat, vizsgálatában már a monetáris
integráció működésére koncentrál, míg az exogén megközelítés a külső intézményi
rendszer integrálására tesz kísérletet.

How to Cite
Szijártó, N. (1). Az optimális valutaövezetek elmélet fejlődése. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 12(3), 129-148. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/420