Gazdasági kihívások keresztyén etikai vizsgálata

  • Levente Kovács Tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem
  • József Zsellengér Rektorhelyettes, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Abstract

A művészeti, kulturális, vallási, tudományos és gazdasági területeken a fejlődés ciklikus módon történik, az intenzitások időrendben azonos sorrendben egymás után jelentkeznek a felsorolt területeken. A művészet/kultúra/vallás esetében ez egyfajta motivációs őseredetre vezethető vissza. Éppen ezért érdemes vizsgálni a gazdaság - keresztyénség, azon belül is legjelentősebb fejlődési hatásként a gazdaság - protestantizmus viszonyát. Ez a hatás a mai napig kihat a (vallásos és kevésbé vallásos) európai és amerikai társadalmak értékrendjére és gazdasági fejlődésére. Jelen tanulmány ezeket az összefüggéseket fogja bemutatni és gyakorlati példákkal alátámasztani.

Christian ethical scrutiny of economic challenges

In the fi elds of art, culture, religion, science and economics the evolution is cyclical and its intensities appear in the same chronological sequence. In the case of art/culture/science, it can be traced back to an ancient origin of motivation. Th at is the reason why one should study the relation of economics and Christianity, especially the relation of economics and Protestantism that has the most signifi cant evolutional eff ect, which is still present within the morals and economic development of (either religious or less religious) European and American societies. Th is study aims to present these relations and argue with practical examples.

Published
2019-02-24
How to Cite
Kovács, L., & Zsellengér, J. (2019). Gazdasági kihívások keresztyén etikai vizsgálata. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 13(3), 10-19. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/37