Az integritás problémái és fejlesztésének lehetőségei a költségvetés végrehajtásában

  • Bálint Szablics
  • Ádám Vertetics

Abstract

Az állam szerepe, hatóköre és az által ellátott feladatok terjedelme annak létrejötte óta folyamatos változásban van. Az egyes területek eltérő államszervezési elvei
alapvetően három egymást követő fő fejlődési fázisba sorolhatók. Ezek az éjjeliőr
állam, a szociális állam, valamint a modern vagy szolgáltató állam. Az államfejlődés egyes fázisaihoz eltérő típusú és szervezettségű közigazgatási rendszerek is tartoznak, amelyek elsősorban a mindenkori állampolgári elvárásokat jelenítik meg.
(Míg az éjjeliőr államnál a közigazgatás ellenőrző szerepe a hangsúlyos, a szociális államnál pedig a javak újraelosztását megvalósító szervezetrendszer, addig
a modern szolgáltató állam az állampolgári igényekre minél dinamikusabban és
eredményesebben reagáló intézményrendszer megvalósítását helyezi az előtérbe.)

Published
2020-08-10
How to Cite
Szablics, B., & Vertetics, Ádám. (2020). Az integritás problémái és fejlesztésének lehetőségei a költségvetés végrehajtásában. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 12(4), 201-218. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/336