Gazdaságunk nemzetközi beágyazottsága és a hazai versenyszektor teljesítményeinek tulajdonosfüggő jellemzői

  • Zoltán Pitti

Abstract

Napjainkban aligha van vitatottabb kérdés, mint a globális világ és a nemzetállamok viszonya, illetve egy nemzeti érdekeket markánsabban érvényesítő gazdaságpolitika kialakításának esélye. A téma az Európai Unió tagállamaiban is napirenden van, s ezek között is kiemelendő a hazai közéletben játszott szerepe. A
vélemények gyakran érzelmi alapúak, s viszonylag kevés a körülmények objektív
elemzésére épülő higgadt álláspont. Tanulmányunkban – adott terjedelmi korlátok között – háttérinformációt kívánunk adni a globális illeszkedés, illetve az önálló nemzeti út választás kérdéseihez. Elemzésünkben a 2008-2015 közötti évekre
koncentrálunk, s az időtáv eseményei és fordulatai számtalan kérdést vetnek fel.
Mi a magyarázata annak, hogy a makrogazdasági mutatók javulása ellenére a
magyar gazdaság – a nemzetközi versenyképességi rangsorokban – fokozatosan
veszít pozíciójából, s a fogyasztási mutatók alapján a lakossági életminőség sem
közeledik a közösségi átlaghoz? Mi az oka annak, hogy a mikrogazdaság működésében egyre több a fenntarthatóságot veszélyeztető jelenség? Milyen viszony van a
munkatermelékenység és a munkajövedelmek között, s igaz-e, hogy az alulfizetett
munkateljesítmények miatt romlik az ország munkaerő-megtartó képessége? Nem
kevésbé izgalmas kérdés, hogy a 2009. évi válság előtti időszak növekedésében
meghatározó szerepet betöltő FDI források elapadását képesek vagyunk e pótolni az EU támogatások versenyszektort segítő felhasználásával? S természetesen a
kérdések még hosszasan lennének folytathatók.

Published
2020-08-10
How to Cite
Pitti, Z. (2020). Gazdaságunk nemzetközi beágyazottsága és a hazai versenyszektor teljesítményeinek tulajdonosfüggő jellemzői. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 12(4), 131-165. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/334