Etikus vezetés és szervezeti struktúra

A hazai közintézmények integritási helyzetének összefüggése az etikus vezetés elterjedtségével és a szervezeti sajátosságokkal

  • Tamás Vasvári
  • Bálint Vargha
  • Bettina Martus
  • Erzsébet Németh

Abstract

A közintézmények vezetésének minősége az állammenedzsment megújításának
egyik sarkalatos témájává vált. Az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének
egyes kérdései lehetővé teszik az etikus vezetés és a szervezeti összetettség által a
szervezeti kontrollok alkalmazására gyakorolt hatás elemzését. A szakirodalom
alapján az etikus vezetés hat területét azonosítottuk, majd kiválasztottunk 25 erre
vonatkozó kérdést, végül a válaszokat összevetettük a kockázatok és a kontrollok
szintjével. Megállapítottuk, hogy az igazságügy, a kormányzat, a rend- és honvédelem, valamint a területi igazgatási szervek körében jellemzőek leginkább az
etikus vezetés eszközei és mechanizmusai. Az etikáról való párbeszéd (képzés, etikai szabályzat) jelentős hatással van a kontroll-kiépítettségre, ugyanakkor itt a
legszembetűnőbb az intézmények lemaradása is. Szintén hozzájárul a kontrollok
kiépítettségéhez a bejelentők védelmének kialakítása és a vezetés példamutatása.
Megvizsgáltuk továbbá, hogy az intézményi struktúra jellegzetességei, így az intézmények mérete és összetettsége, összefügg-e az integritás szintjével. Azt találtuk, hogy a kontroll-kiépítettség pozitív összefüggést mutat a szervezet méretével
és összetettségével.

Published
2020-08-10
How to Cite
Vasvári, T., Vargha, B., Martus, B., & Németh, E. (2020). Etikus vezetés és szervezeti struktúra. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 12(4), 29-55. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/329