Az egyetemi oktatás méretgazdaságosságáról pénzügyi megközelítésben a Budapesti Corvinus Egyetem példáján keresztül

Mottó: In memoriam Környezettudományi Intézet

  • Tamás Kocsis
  • István Tózsa
  • Attila Korompai

Abstract

A felsőoktatás méretgazdaságossága, valamint a teljesítményalapú pénzügyi elszámolás mikéntje döntően befolyásolhatja egy-egy felsőoktatási intézmény irányvonalát. A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán kialakított Súlyozott Hallgatói Idősáv (SHI) példáján keresztül bemutatjuk a különféle
oktatási formák eltérő méretgazdaságosságából fakadó teljesítménymérési nehézségeket, különösen a kis léptékű, speciális tudást igénylő kurzusok szempontjainak az elsikkadását. E kis létszámú kurzusok léte és minősége az egyetem fontos
ismertetőjegye. Egy, a méretgazdaságosságot aránytalanul jutalmazó pénzügyi
elszámolási rendszer torzíthat a kisebb létszámú szakokon oktató intézetek vagy
karok hátrányára, s így az intézményben idővel a méretgazdaságos, ám jellegében
inkább főiskolai jegyeket felmutató tömegoktatás válhat uralkodóvá.

Published
2020-08-10
How to Cite
Kocsis, T., Tózsa, I., & Korompai, A. (2020). Az egyetemi oktatás méretgazdaságosságáról pénzügyi megközelítésben a Budapesti Corvinus Egyetem példáján keresztül. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 12(5), 309-323. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/324