Local governments and convergence from European perspective

  • Dániel János Plósz

Abstract

The way local governments operate and their funding opportunities can have a significant impact on local economic development and thus catch-up opportunities. With the help of simple
statistical comparative analyzes, the revenue and expenditure structures related to the individual municipal models were presented, and based on panel econometric studies the relationship between theory and empirics was also determined. Hungary is closest to the French
and German model in terms of both the organizational and financing structure. The domestic
municipal financing environment can be said as growth-friendly by international comparison.

 

A helyi önkormányzatok működési formája és finanszírozási lehetőségei érdemben befolyásolhatják a helyi gazdaságfejlesztési, s ez által felzárkózási lehetőségeket. Egyszerű statisztikai összehasonlító elemzések segítségével bemutatásra kerültek az egyes önkormányzati modellekhez kapcsolódó bevételi és kiadási struktúrák, illetve panelökonometriai
vizsgálatoknak köszönhetően az elmélet és az empíria közötti kapcsolat is meghatározásra
került. Magyarország mind a szervezeti keretrendszert, mind a finanszírozási struktúrát
tekintve leginkább a franca és a német modellhez áll közel. A hazai önkormányzati finanszírozási környezet –nemzetköszi összehasonlításban – növekedésbarátnak mondható.

Published
2019-11-11
How to Cite
Plósz, D. J. (2019). Local governments and convergence from European perspective. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(3). Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/195