Darwin, Pearson, Marshall és a várakozások megjelenése a közgazdaságtanban

Darwin, Pearson, Marshall and the Emergence of Expectations in Economics

  • Dietmar Meyer Professor emeritus, Andrássy Egyetem
  • Brigitta Tóth-Bozó Egyetemi tanársegéd, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Keywords: várakozás, klasszikus gazdaságelmélet, elmélettörténet, expectation, classical economic theory, history of economic theory, B13, B31, B40

Abstract

Hungarian

A közgazdaságtan a gazdasági szereplők döntéseinek következményeit vizsgálja, amennyiben ezek a következmények a termékek előállítását, elosztását, cseréjét és az egyének és a társadalom jólétét befolyásolják. A döntések alapja sokféle lehet, de közös jellemzőjük, hogy a döntéshozók jövőképei – elvárások, elképzelések, prognózisok – jelentősen befolyásolják a folyamatokat. Ezt a mozzanatot a XIX. század végétől a várakozások segítségével próbálják megragadni. Jelen tanulmány a fejlemények legelső fázisára fókuszál: Hogyan is lett a kezdeti, szinte mellékesen kezelt jelenségből fontos közgazdasági változó? Az elemzés során kimutatjuk, hogy a közgazdaságtan – mint már annyiszor – ebben a kérdésben is más tudományok eredményeire támaszkodhatott és támaszkodott, mégpedig az angol filozófia, a Darwin-féle evolúcióelmélet és a statisztika akkori eredményeit használták fel. Az események helyszíne is beazonosítható: Anglia, ahol a XIX. század második felére olyan egyedüli kapcsolatrendszer alakult ki, amely kedvező feltételeket biztosított a tudományos alapokon megfogalmazott várakozások megjelenéséhez.

English

Economics is the study of the consequences of decisions made by economic agents that affect the production, distribution and exchange of goods, and the welfare of individuals and society. These decisions arise from a variety of factors, but a common element is that the visions of decision-makers - including expectations, ideas and forecasts - exert a significant influence on these processes. Since the late 19th century, efforts have been made to understand this phenomenon through expectations. This paper examines the early stages of these developments: How did a phenomenon initially regarded as peripheral evolve into a significant economic variable? The analysis shows that, as was often the case throughout history, economics drew on insights from other disciplines, including English philosophy, Darwinian evolutionary theory and statistics. The background to these events is clear: England, where, in the second half of the nineteenth century, a unique network of contacts fostered conditions conducive to the emergence of scientifically grounded expectations.

Published
2024-06-24
How to Cite
Meyer, D., & Tóth-Bozó, B. (2024). Darwin, Pearson, Marshall és a várakozások megjelenése a közgazdaságtanban. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 19(2), 83-99. https://doi.org/10.14267/RETP2024.02.05
Section
Articles