Piacgazdaság: Oikonomikus egyensúlyi vagy krematisztikus túlkínálati rendszer?

Market Economy: An Oikonomic Equilibrium or a Chrematistic Excess Supply System?

  • Zsolt Gilányi Egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Keywords: kapitalizmus, krematisztiké, homo oeconomicus, bigyó (widget) - probléma, növekedési kényszer, többlet (túlkínálati) gazdasági rendszer, capitalism, chrematistics, widget problem, growth imperative, surplus (excess supply) economy, E12, O42

Abstract

Hungarian

Az uralkodó paradigma szerint a piacgazdaság lényegi rendszerjellemzője az aggregált termékpiaci egyensúly. Ezzel szemben Kornai a piacgazdaság lényegi jellemzőjét a túlkínálati rendszer mivoltában látja, vagyis a piacgazdaságban nincs aggregált termékpiaci egyensúly. Ebben a munkában e két összebékíthetetlen rendszerjellemzőt eredményező logikai struktúrát vizsgálom meg. Rámutatok, hogy az uralkodó elméletben a valós elemzés (real analyis) – oikonomia – egyensúly lehetősége logikai láncolatként következik. Ezzel szemben a Keynes-t és Marx-ot ötvöző heterodox elméletben a pénz elemzési (monetary analysis) keret –khrematistiké – aggregált termékpiaci túlkínálat logikai lánc áll fent. Homo oiconomicus versus homo khrematisticus. Makro-oikonomia kontra makro-khrematistiké. A kettő összebékíthetetlen. Ha elfogadjuk Max Weber és Marx állítását, miszerint a piacgazdaság lényegi jellemzője a khrematistiké, akkor ennek súlyos következménye van a makroökonómiai modellezés és elméletépítés terén: a makro-oikonomia nem viszi előre a piacgazdaság elméleti megértését.

English

According to the dominant paradigm, the essential systemic feature of a market economy is the aggregate product market equilibrium. Kornai, on the other hand, sees the essential characteristic of the market economy as being a surplus economy, i.e. there is no aggregate product market equilibrium in the market economy. In this paper, I examine the logical structure that gives rise to these two irreconcilable systemic features. I point out that in the dominant theory of real analysis - oikonomia – the possibility of equilibrium follows a logical chain. In contrast, in the heterodox logical structure combining Keynes and Marx, the logical chain is monetary analysis - chrematistics – aggregate product market excess supply. Homo oiconomicus versus homo khrematisticus. Macro-oiconomics versus macro-khrematistics. The two are irreconcilable. If we accept Max Weber's and Marx's claim that the essential characteristic of the market economy is khrematistics, this has serious consequences for macroeconomic modelling and theory building: macro-oikonomics does not advance the theoretical understanding of the market economy.

Published
2024-06-24
How to Cite
Gilányi, Z. (2024). Piacgazdaság: Oikonomikus egyensúlyi vagy krematisztikus túlkínálati rendszer?. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 19(2), 60-82. https://doi.org/10.14267/RETP2024.02.04
Section
Articles