A hazai élelmiszeripari ellátási láncok ellenálló képességének vizsgálata a dinamikus képességek kontextusában

Examining the Resilience of Hungarian Food Industry Supply Chains in the Context of Dynamic Capabilities

  • Zsófia Jámbor Egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Operáció és Döntés Intézet, Ellátásilánc Menedzsment Tanszék
  • Judit Nagy Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Operáció és Döntés Intézet, Ellátásilánc Menedzsment Tanszék
Keywords: ellátási lánc, ellátási lánc rugalmasság, kockázat, dinamikus képességek, magyar élelmiszeripar, supply chain, supply chain resilience, risk, dynamic capabilities, Hungarian food industry, L66

Abstract

Hungarian

Az elmúlt időszak eseményeinek következtében megnövekedett az érdeklődés az ellátási láncok működése, a kockázatok kezelése iránt. Jelen tanulmányban az élelmiszeripari ellátási láncokkal és az ezekre ható kockázatok természetével foglalkozunk, valamint hozzákapcsoljuk a dinamikus képességek elméletét is. Vizsgálatunk fókuszában hazai élelmiszeripari ellátási lánc downstream szereplői állnak, és interjúk, illetve egyéb belső vállalati dokumentumok felhasználásával kvalitatív kutatásmódszertant követünk. A tanulmány célja, hogy azonosítsa a vállalatok azon dinamikus adottságait, amelyek az ellenálló képesség támogatásával növelik az ellátási láncok ezen képességét. Feltételezésünk szerint az érzékelési képesség és a rugalmasság, valamint a kommunikációs és menedzsment koordinációs készségek kulcsfontosságúak a különböző típusú és erősségű kockázatok, veszélyek kezelésében. A kutatás eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a vizsgált hazai ellátási láncok esetében az érzékelés, az abszorpció és az integratív dinamikus képesség dimenziók egyes képességei várakozáson felül vannak jelen. Viszont az olyan kapcsolati dinamikus képesség dimenzióba tartozó képességek, mint pl. a megszerzett tudás integrálása egy hálózatba, a kockázatmegosztás, a szövetségek megerősítése vagy a reputációs előnyök használata, további fejlődési lehetőséget jelent az ellátási láncok ellenálló képességének növelésére.

English

Recent events led to increased interest in supply chain operations and risk management. In this paper, we focus on food supply chains, the nature of the risks that affect them, and link this to the theory of dynamic capabilities. The focus of our investigation is on domestic food supply chain downstream actors, and we follow a qualitative research methodology using interviews and other internal company documents. The aim of the study is to identify the dynamic capabilities of firms that support resilience, and thereby enhance supply chain resilience. We hypothesise that sensing capability and resilience, as well as communication and management coordination skills, are key to managing risks and threats of different types and severity. As a result of this research, we conclude that some capabilities of the dimensions of perception, absorption and integrative dynamic capability are present in the supply chains studied, above expectations. However, capabilities belonging to the relational dynamic capability dimension, such as integrating acquired knowledge into a network, risk sharing, strengthening alliances or using reputational advantages, offer further potential for improvement in the resilience of supply.

 

Published
2023-03-19
How to Cite
Jámbor, Z., & Nagy, J. (2023). A hazai élelmiszeripari ellátási láncok ellenálló képességének vizsgálata a dinamikus képességek kontextusában. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 18(1), 61-79. https://doi.org/10.14267/RETP2023.01.04
Section
Articles