Részvétel és önerő: A közepes jövedelmi csapda egy lehetséges újraértelmezése

Participation and Self-Enforcement: A Possible Reinterpretation of the Middle-Income Trap

  • Tamás Tibor Csontos PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Keywords: közepes jövedelmi csapda, közepes fejlettségi csapda, félperiféria, mosolygörbe, globalizáció, Kelet-Közép-Európa, middle income trap, development trap, semi-periphery, smile curve, globalisation, East-Central Europe, F63, O10, O25, P00, P20

Abstract

Hungarian

A tanulmány a mainstream közgazdaságtanban elterjedtté vált közepes jövedelmi csapda fogalmának újraértelmezésére vállalkozik politikai gazdaságtani szemszögből. A világrendszer-elemzés és a mosolygörbe elméletének segítségével kidolgozza a részvétel és önerő modelljét és ebben az új keretben értelmezi a közepes fejlettségű országok csapdáját. A részvétel stratégiájának célja a globális munkamegosztásban való részvétellel járó felzárkózást segítő termelési, fogyasztási és intézményi tényezők elérése, míg az önerő stratégia a részvétellel járó felzárkózást gátló tényezők neutralizálására irányuló erőfeszítéseket takarja. A tanulmány ezek alapján kétféle közepes fejlettségi csapdát különít el. Egyrészt a kizáródási csapdát, amely az önerőre való egyoldalú fókuszálásból következik. Másrészt a kiszolgáltatottsági csapdát, amely a részvételre való egyoldalú fókusz eredménye. A modell amellett érvel, hogy a felzárkózás csakis a részvétel és önerő harmóniája esetén érhető el. Emellett a tanulmány történeti értelemben dinamizálja a koncepciót, összekötve azt a globalizáció szakaszaival. Rámutat, hogy a második világháború után a globalizáció beágyazott liberális szakaszában a kizáródási csapda, míg a globalizáció neoliberális szakaszában a kiszolgáltatottsági csapda veszélye erősödött meg. A tanulmány továbbá a részvétel és önerő megközelítését alkalmazza a kelet-közép-európai országok közepes fejlettségi csapdájának elemzésére. A szocialista tervgazdaságokat a kizáródási csapdával, míg a rendszerváltások után kibontakozó, függő piacgazdasági modellt a kiszolgáltatottsági csapdával azonosítja.

English

This paper attempts a reinterpretation of the mainstream concept of the middle-income trap from a political economy perspective. It uses the insights of the world-systems analysis and the smile curve, and develops the theoretical model of participation and self-enforcement, interpreting the middle-income trap in this new framework. The participation strategy aims at achieving the production, consumption and institutional factors that facilitate catching-up through participation in the global division of labour, while self-enforcement strategy covers efforts to neutralise the factors that hinder catching-up. On this basis, the paper distinguishes two types of middle-income traps. On one hand the exclusion trap, which results from a unilateral focus on the strategy of self-enforcement. On the other the vulnerability trap, which results from a unilateral focus on the strategy of participation. The model argues that catching up can only be achieved through a harmony between participation and self-enforcement. In addition, the paper examines development traps historically by linking them to the phases of globalization. It points out that in the embedded liberal phase of globalisation the threat of exclusion trap, while in the neoliberal phase of globalisation the threat of the vulnerability trap intensified. Moreover, the paper also applies the theoretical model to East-Central European countries. It identifies the socialist planned economies with the exclusion trap, while it argues that the dependent market economy, that emerged after the regime change, is a special case of the vulnerability trap.

Published
2023-03-19
How to Cite
Csontos, T. (2023). Részvétel és önerő: A közepes jövedelmi csapda egy lehetséges újraértelmezése. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 18(1), 13-40. https://doi.org/10.14267/RETP2023.01.02
Section
Articles