Az idősebb munkavállalók munkavállalási szándékát meghatározó tényezők vizsgálata

Examining the Factors Determining the Employment Intention of Older Workers

  • Éva Berde Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar; Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtan Intézet, egyetemi tanár
  • Áron Drabancz Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola, PhD hallgató, Közgazdaságtani Intézet
Keywords: national transfer account, simulation of per capita consumption, questionnaire survey, abor market for older people, willingness of older people to work, JEL codes: J11, J14

Abstract

Hungarian

A cikk az idősebb munkavállalók körében végzett kérdőíves felmérésünk eredményét mutatja be abból az aspektusból, hogy hogyan tervezi az idősebb korosztály későbbi életévei során munkaerőpiaci részvételét. A kérdőív közel 160-160 válaszadójának nagy része felmérésünk mindkét helyszínén – Székesfehérváron és vonzáskörzetében, valamint Budapesten – úgy nyilatkozott, hogy jelenlegi elképzelései szerint a jövőben is szeretne valamilyen formában dolgozni. Sokan nyugdíj mellett dolgoznának, de olyanok is szép számmal akadtak, akik a nyugdíjkorhatár betöltésekor nem kívánnak majd nyugdíjba vonulni. Felmérésünk jelezte, hogy a különböző áthidaló munkák, valamint az idősebbek igényeihez alkalmazkodó munkahelyek jól elősegíthetik az életkorban kitolódó munkavállalást, ami az idősödő magyar társadalomban egyre inkább elkerülhetetlen.

English

The paper presents the results of our questionnaire survey on older workers, in terms of how they plan to participate in the labour market in their later life. Most of the nearly 160-160 respondents stated in both locations of our survey – in Székesfehérvár and its agglomeration, as well as in Budapest – that according to their current considerations, they would like to work in some form in the future. Many would work in retirement, but there were also a large number who would not want to retire when they reached retirement age. Our survey indicated that various bridging jobs, as well as jobs adapted to the needs of older people, can very well promote employment of the older people. This sounds good, because practice shows that in the ageing Hungarian society, the employment of older people will be inevitable.

Published
2022-12-19
How to Cite
Berde, Éva, & Drabancz, Áron. (2022). Az idősebb munkavállalók munkavállalási szándékát meghatározó tényezők vizsgálata. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(4), 81-107. https://doi.org/10.14267/RETP2022.04.06
Section
Articles