Ágazatok klímakockázata

Climate Risk of Economic Sectors

  • Dóra Cserényi A BDO Magyarország ESG Tanácsadó szakértője
  • Karolina Czakó A BDO Magyarország ESG Tanácsadó szakértője
  • Zsófia Reizinger A BDO Magyarország ESG Tanácsadó szakértője
  • Ákos Veisz A BDO Magyarország ESG Tanácsadó szakértője
Keywords: climate risk, sectoral exposure, energy efficiency, risk management, greenhouse gas, JEL codes: K32, L52, O13, Q54

Abstract

Hungarian

Jelen tanulmány a klímaváltozásból eredő kockázatokkal foglalkozik, amelyek a vállalkozások teljesítményére és működésére már jelenleg is, de a jövőben még inkább hatással lesznek.
A tanulmány célja egyrészt annak bemutatása, hogy a klímakockázat hogyan hat az egyes ágazatokban szereplő vállalatok tevékenységére, másrészt pedig annak ismertetése, hogy miért szükséges a vállalatoknak foglalkozniuk a klímakockázatokkal.
Az egyes ágazatokra eltérő módon és mértékben hat a klímaváltozás, valamint területenként is eltérések mutatkoznak az ágazati érintettségben. A tanulmány ismerteti az Európai Központi Bank 2022. évi klímakockázati stressztesztjének eredményeit, ezt követően a hazai ágazatok érintettségét vizsgálja a kibocsátott üvegházhatású gáz alapján.
A szabályozások a magas kibocsátású ágazatokat fogják a legnagyobb mértékben érinteni, tehát ezen ágazatok esetében beszélhetünk a legmagasabb átállási kockázatról. Hazánkban az átállási kockázatnak leginkább kitett ágazat a feldolgozóipar, amelyet a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás- és légkondicionálás ágazat követ, de a szállítási, raktározási ágazat, a mezőgazdaság, az építőipar, valamint a kereskedelem és a gépjárműjavítás ágazat is jelentős mértékben kitett. A fizikai kockázatok főleg azon ágazatokat érintik, amelyek tevékenysége közvetlenül kitett az időjárásnak, például a mezőgazdaság, az építőipar és az élelmiszeripar, valamint a turizmus.
A tanulmányban ismertetésre kerülő Holmen vállalati példa rámutatott arra, hogy a vállalatoknak hosszú távú folyamatokat kell figyelembe venni az üzleti tervezésnél, törekedniük kell a megújuló energia felé való elmozdulásra. Az iparági szereplőknek számításokat szükséges végezniük a saját ágazatukra jellemző klímakockázatok potenciális pénzügyi hatásait illetően, valamint szükséges szorosan nyomon követniük a jogszabályi környezet változásait is. Szükséges a beszállító partnerek szűrése, monitorozása, fontos együttműködni az érdekelt felek széles körével szervezeten belül és kívül.

English

The risks associated with climate change are addressed in the paper, since they are already affecting business performance and operations and will have an even greater impact in the future.
The paper aims to demonstrate how climate risk affects business operations across a variety of industries, and to outline the reasons why firms must manage climate risk.
Different industries are impacted by climate change in varying ways and to different extents, and there are variations in sectoral impacts by region too. The study presents the results of the European Central Bank’s 2022 climate risk stress test, followed by an analysis of the effects of domestic sectors based on greenhouse gas emissions.
The laws will have the greatest impact on high-emitting industries, making them the most vulnerable to the risk of carbon leakage. In Hungary, the sector most exposed to the risk of carbon leakage is manufacturing, followed by electricity, gas, steam and air conditioning, but also transport and storage, agriculture, construction, trade and motor vehicle repair. Physical risks mostly impact industries like agriculture, construction, food production and tourism, whose operations are directly impacted by the weather.
A Holmen company example used in the study made clear the necessity for firms to consider long-term processes in business planning and to strive to switch to renewable energy sources. The financial effects of climate risks must be calculated to each industry, and industry players must actively monitor changes in the regulatory environment. Screening and monitoring of supplier partners is necessary, and it is important to engage with a wide range of stakeholders inside and outside the organization.

Published
2022-12-18
How to Cite
Cserényi, D., Czakó, K., Reizinger, Z., & Veisz, Ákos. (2022). Ágazatok klímakockázata. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(4), 55-80. https://doi.org/10.14267/RETP2022.04.05
Section
Articles