A globális kormányzás szükségszerűsége és lehetséges modellje egy policentrikus rendszerben

The Necessity of Global Governance in a Polycentric System and Its Possible Model

  • György Marosán Okleveles fizikus, a filozófiai tudományok kandidátusa, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanára
Keywords: evolution of the governance, crises of the global system, polycentric systems, global model, JEL codes: F60, N40

Abstract

Hungarian

A cikk a kormányzás történelmileg változó intézményrendszerének evolúcióját elemezi. Megmutatja, hogy a kicsiny, egalitárius törzsek mindenki számára nyitott döntéshozatala – a közösség méreteinek, az egyenlőtlenségnek és a szervezet komplexitásának növekedésével– szükségszerűen átalakul az államok hierarchikus struktúrába szervezett centralizált kormányzásává. A szuverén államok alkotta nemzetközi rendszer az elmúlt évtizedekben alapvető változáson ment keresztül. Fokozatosan komplex és szorosan csatolt rendszerré vált. Ennek következtében a nemzetközi viszonyok és kapcsolatok rendezésére szolgáló intézmények egyre kevésbé voltak képesek a zavarokat enyhítésére. Ez a globális rendszer súlyosbodó válságaighoz vezetett. A problémák forrása a világ állapotából fakadó kihívásokhoz képest a rendelkezésre álló kormányzási eszközök elégtelenek. A cikk felrajzolja a világunkra ma jellemző un. policentrikus döntési rendszer eredetét. Megállapítja, hogy a globális kormányzás megalapozható, a világ hosszútávú fejlődését felrajzoló globális modellel. Egy ilyen modell alkalmas lehet, hogy iránymutatásával rávezesse és rávegye az országokat, a globális vállalatokat és a globális közlegelők döntéshozóit az egész emberiség érdekeinek követésére.

English

The article analyses the evolution of the historically changing institutional system of governance. It shows how the open-for-all decision-making of small egalitarian tribes necessarily transforms into centralised governance of states, organised in hierarchical structures as community size, inequality and organisational complexity increase. The international system of sovereign states has undergone fundamental changes in the recent decades. It gradually became a complex and tightly coupled system. As a consequence, the institutions for managing international relations and connections have been less and less able to mitigate the disturbances. This has led to worsening crises in the global system. The source of these problems: the available tools of governance are inadequate to the challenges posed by the state of the world. The article traces the origins of the so-called polycentric decision-making system that characterises our world today. It concludes that global governance can be based upon a global model that maps the long-term development of the world. Such a model can be used to guide and persuade countries, global corporations and global public decision-makers to pursue the interests of all humanity.

Published
2022-12-18
How to Cite
Marosán, G. (2022). A globális kormányzás szükségszerűsége és lehetséges modellje egy policentrikus rendszerben. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(4), 37-53. https://doi.org/10.14267/RETP2022.04.04
Section
Articles