Gondolatok az ipar jövőjéről és az iparpolitikáról

Reflections on the Future of Industry and Industrial Policy

  • Magdolna Csath Kutatóprofesszor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Keywords: industrial policy, titanium economy, productivity, sectoral added value, investment, JEL codes: L22, L25, L52, O12, O25

Abstract

Hungarian

A jelen írás az ipar szerepének újraértékelésével, a fenntarthatósággal való kapcsolatával és általában az ipar szerkezeti változásának szükségességével foglalkozik. Érvel amellett, hogy a korszerű ipar olyan fontos gazdasági ágazat, amely képes arra, hogy nagy hozzáadott értéket állítson elő, és jó minőségű munkahelyeket teremtsen. Jövője azonban attól függ, hogy mennyire tud átalakulni, bekapcsolódni az energia- és anyagtakarékos körforgásos gazdaságba. Ezt a folyamatot az állami iparpolitikáknak, iparstratégiáknak támogatniuk kell. Az írás a magyar ipar, illetve annak legnagyobb szegmense, a feldolgozóipar szerkezeti problémáit is megvilágítja bizonyítva, hogy ahhoz, hogy a magyar gazdaság ne kerüljön fejlődési csapdába, jelentős szerkezeti átalakulásra van szükség az iparban, amely nem képzelhető el jövőorientált, a változásokat támogató iparpolitika és iparstratégia nélkül.

English

The paper deals with the reassessment of the role of industry, its relationship with sustainability and the need for its structural change. It argues that modern industry is an important economic sector capable of producing high added value and creating high-quality jobs. However, its future depends on the ability to transform itself into an energy and material-efficient circular economy. Public industrial policies and strategies must support this process. The paper also sheds light on the structural problems of Hungarian industry and its largest segment, the manufacturing industry, demonstrating that in order to prevent the Hungarian economy from falling into a development trap, a significant structural transformation of industry is needed, which cannot be imagined without a future-oriented industrial policy and strategy.

Published
2022-12-18
How to Cite
Csath, M. (2022). Gondolatok az ipar jövőjéről és az iparpolitikáról. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(4), 19-35. https://doi.org/10.14267/RETP2022.04.03
Section
Articles