SZAKKÉPZÉS ÉS FEJLETTSÉG

Qualification and development

  • Anna Horváth
  • Mihály András Mihele
  • László Trautmann
  • Cecília Vida

Abstract

Tanulmányunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a tudásalapú
gazdaság korszakában milyen fejlődési utakat járhat be jelenlegi fejlettségi
szintjének fényében a hazai szakképzés. Ennek érdekében a hazai szakképzés
történetének áttekintését és annak jelenlegi állapotát – területi
differenciáltságát és a gazdasági fejlettséghez kötődő kapcsolatának vizsgálatát
végeztük el. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a magyar
szakképzés évszázados jellemzője a területi különbségek fennállása, az egyes
területek ágazati struktúrája meghatározó a szakképzés fejlődésében. A
felzárkóztatási folyamatban a szakma műveléséhez szükséges ismeretek és a
szakmai kultúra átadása egyaránt fontos a szakképzés fejlesztésében, illetve a
lemorzsolódás visszaszorításában.
In our study, we sought to answer the question of what development paths
vocational education and training can take in the era of the knowledge
economy, given its current level of development. To this end, we reviewed the
history of vocational education and training in Hungary and examined its
current state - its spatial differentiation and its relationship to economic
development. As a result of the study, it can be concluded that the existence of
regional differences is a centuries-old characteristic of Hungarian vocational
education and training, and the sectoral structure of each region is a
determining factor in the development of vocational education and training. In
the process of catching up, the transfer of skills and professional culture is
important both in the development of vocational education and in reducing
drop-outs.

Published
2022-08-01
How to Cite
Horváth, A., Mihele, M. A., Trautmann, L., & Vida, C. (2022). SZAKKÉPZÉS ÉS FEJLETTSÉG. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(2), 95-123. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1434