AZ EURÓ JOGA Az újraszabályozás néhány elvi kérdése

The Law of the Euro Some theoretical questions of the re-regulation

  • Imre Forgács

Abstract

Kivonat: A legtöbb pénzügyi szakértő egyetért abban, hogy a közös európai
valuta a „gazdag” és a viszonylag „szegény” tagállamok között meglévő
gazdasági szakadékot tovább mélyítette. Mindezek ellenére a húszéves euró az
európai integráció eddigi történetének legjelentősebb eredménye. A
tagállamoknak a Covid-19 és az ukrajnai háború okozta válságok idején
elemezniük kell az Európai Monetáris Unió szabályozási rendszerének
ellentmondásait. Megfelelő mérlegelés után, akkor is dönteniük kell az euró
szabályozási reformjához vezető elkerülhetetlen jogi lépésekről, ha az Európai
Unió Szerződéseit nem módosítják.
Abstract: Most financial experts agree that the common European currency has
deepened the economic gap between the ’rich’ and the relatively ’poor’ Member
States. Despite this, the twenty years old Euro is one of the most powerful
achievements in the history of European integration. In the turbulent times of
the Covid-19 and the Ukrainian war, the Member States have to analyze the
contradictions of the current regulation of the European Monetary Union.
After due considerations, they must decide on the unavoidable legal steps
toward a regulatory reform of the Euro even without any amendments of the
Treaties of the European Union.

Published
2022-08-01
How to Cite
Forgács, I. (2022). AZ EURÓ JOGA Az újraszabályozás néhány elvi kérdése. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(2), 61-78. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1432