BANKI ETIKA AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKÍTÉLETEK SZEREPE A PÉNZÜGYEKBEN

Jes Villa: Ethics in Banking The Role of Moral Values and Judgements in Finance Palgrave Macmillan, London, 2015, 212. o.

  • Szabolcs Grébel
  • Tamás Pesuth

Abstract

Jes Villa Ethics in Banking című könyvének célja, hogy bemutassa az erkölcsi
felelősségvállalás fontosságát a bankszektorban, illetve a banki etika gyakorlati
alapjait és alkalmazását. A könyv három nagy fejezetre osztható: az első a banki
tevékenység filozófiai perspektívából való megközelítését tárgyalja, a második a
banki etika elméletével foglalkozik a különböző banki termékeken és
szolgáltatásokon, valamint az ügyfél és bank viszonyán keresztül, a harmadik
pedig a rideg valóságot, a banki etika kritikáját ismerteti. A 2008-as globális
pénzügyi válság egyik fontos következménye, hogy a kizárólag profitorientált –
neoliberális – megközelítésen túl a társadalmat is szolgálnia kell a bankoknak,
amihez elengedhetetlen az erkölcsös banki magatartás, de ez nem kizárólag
szabályozási, hanem szervezeti, kulturális kérdés.

Published
2022-03-09
How to Cite
Grébel, S., & Pesuth, T. (2022). BANKI ETIKA AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKÍTÉLETEK SZEREPE A PÉNZÜGYEKBEN. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(1), 291-301. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1421