NÉPESEDÉSI SZCENÁRIÓK MAGYARORSZÁGON A CSALÁDTÁMOGATÁSI PROGRAM RÉSZEREDMÉNYEI ÉS A GLOBÁLIS TERMÉKENYSÉG VÁLTOZÁSÁNAK TÜKRÉBEN

Population scenarios in Hungary in the light of the partial results of the family support program and the change in global fertility

  • Éva Berde
  • Áron Drabancz

Abstract

A globális népesség éves növekedési üteme az elmúlt ötven évben nagyjából a
felére csökkent. A csökkenés egyik fő oka a gazdasági fejlettséggel
párhuzamosan mérséklődő teljes termékenységi arányszám mind a fejlődő,
mind a fejlett országokban. A csökkenő gyermekvállalási arány a társadalom
fokozódó elöregedéséhez, illetve sok esetben a népesség kontrakciójához is
vezet, mely folyamat egy adott ország gazdasági és társadalmi helyzetét
nagymértékben meghatározza. A tanulmányban a globális folyamatok
szemszögéből mutatjuk be a Magyarországon 2015-től fokozatosan bevezetett
állami családtámogatási programokat – elsősorban a Családi Otthonteremtési
Kedvezmény, illetve a Babaváró Hitel struktúráját –, és elemzzük a programok
eddigi hatásait a teljes termékenységi arányszám alakulására. Egyszerű
számítással próbáljuk meg többféleképpen megbecsülni, hogy a magyar teljes
termékenységi arányszám miként alakult volna a támogatások bevezetése
nélkül és ezáltal rövid távon a programok miatt mennyivel több gyermek
születhetett meg, illetve szcenárióelemzéssel vizsgáljuk, hogy különböző
jövőbeli termékenységi arányszámok milyen magyar népességstruktúrát
indukálhatnak. Részeredményeink alapján a programok növelték a nők
gyermekvállalási szándékát, azonban a kellő mértékű népesedési fordulat
egyelőre elmaradt Magyarországon, a gyermekvállalási arány még mindig
jelentősen alatta marad a reprodukcióhoz szükséges szintnek. A fennálló
trendek folytatódásával azonban stabilizálódhat Magyarország népessége,
azonban ebben nagy szerepet játszik a jövőben várhatóan tovább javuló
mortalitási mutatók is.

The annual growth rate of the global population has roughly halved in the last
fifty years. One of the main reasons for the decline is the fall in total fertility
rates in both developing and developed countries, as economic development
has increased. Declining fertility rates also lead to an ageing society and, in
many cases, to population contraction, a process that has a major impact on
the economic and social situation of a country. In this paper, we present the
family support programmes gradually introduced in Hungary from 2010
onwards - mainly the Home Purchase Subsidy Scheme for Families and the
Prenatal baby support loan - from the perspective of global processes, and
analyse the impact of the programmes on the total fertility rate. With a simple
calculation, we try to estimate in several ways how the total fertility rate
would have changed without the introduction of subsidies in Hungary and
thus how many more children could have been born in the short term due to
the programmes, and we use a scenario analysis to examine the Hungarian
population structure induced by different future fertility rates. Based on my
partial results, the programmes have increased women's intention to have
children, but the necessary population turnaround has not yet taken place in
Hungary, with the fertility rate still well below the level needed for
reproduction. However, with the continuation of the existing trends, the
population of Hungary may stabilize, however, the mortality indicators,
which are expected to improve further in the future, will also play a major role
in this.
Keywords: fertility, family support program, population turnaround, scenario
analysis

Published
2022-03-09
How to Cite
Berde, Éva, & Drabancz, Áron. (2022). NÉPESEDÉSI SZCENÁRIÓK MAGYARORSZÁGON A CSALÁDTÁMOGATÁSI PROGRAM RÉSZEREDMÉNYEI ÉS A GLOBÁLIS TERMÉKENYSÉG VÁLTOZÁSÁNAK TÜKRÉBEN. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(1), 259-275. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1419