Közoktatás Dél-Koreában

Public Education in South Korea

  • György Csáki Egyetemi tanár, Kodolányi János Egyetem

Abstract

Hungarian

A dél-koreai közoktatási rendszer sikerei vitathatatlanok: az analfabetizmus gyors felszámolása, az alapfokú oktatási rendszer gyors általánossá tétele, az átfogó szakképzési rendszer rövid időn belüli kialakítása a háború utáni korszak gyors sikereit jelentették. A közoktatási rendszer sikereit igazolják vissza a PISA-felmérésekben elért kiemelkedő teljesítmények. A felső középfokú oktatás ugyan nem kötelező (és nem is ingyenes), de csaknem teljeskörű. A felső középfokú iskolát végzett korosztály háromnegyede folytatja tanulmányait felsőfokú képzésben. Az oktatási rendszer fontos szerepet játszott és játszik a kiemelkedő gazdasági sikerekben, Dél-Korea fejlett tudásalapú gazdasággá válásában, de az oktatási rendszer önmozgása igen jelentős. Az oktatás sikerei már a gazdasági fellendülés megindulása előtt is nyilvánvalóak voltak, ebben a koreai szocio-kulturális hagyományok és a társadalomra jellemző tanulási láz szerepe sem elhanyagolható: a háztartások oktatásra fordított magas kiadásai a demográfiai visszaesés, az egy gyerekes háztartások általánossá válásának is egyik fő okát jelentik. A dél-koreai oktatási rendszer folyamatos fejlődésének további meghatározó forrása az oktatást prioritásként kezelő politika, a gazdaság strukturális átalakulásait gyorsan és hatékonyan követő oktatáspolitikai átalakulások, a hatékonyan működő centralizált oktatásirányítás és pedagógiai kreativitás szerencsés összhangja. Nem kérdéses, hogy a dél-koreai oktatási rendszer továbbra is a dinamikus gazdasági fejlődés egyik alapja marad.

English

The successes of the South Korean public education system are indisputable: the rapid eradication of illiteracy by the early universalisation of primary education, the establishment of a comprehensive vocational training system in a short time were rapid successes of the post-war era. The success of the public education system is reflected by the county’s outstanding performance in the PISA rankings. Upper secondary education is not compulsory (and not free), but it is almost complete. Three quarters of upper secondary school leavers continue their studies at tertiary level. The success of education had been evident even before the economic recovery started, and the role of Korean socio-cultural traditions and the learning fever that has always characterised the society is not negligible: high household spending on education is one of the main reasons for the demographic decline and the prevalence of one-child households. An additional source of the development of the South Korean education system has been the high political priority of education, the education policy changes that have followed quickly and effectively the structural changes in the economy, and the happy combination of effective centralised educational management and pedagogical creativity. There is no doubt that the South Korean education system will continue to be a solid basis for economic development.

Published
2022-03-09
How to Cite
Csáki, G. (2022). Közoktatás Dél-Koreában. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(1), 89-111. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1410
Section
Homloktér