Az integráció gazdaságtanának új szintézise

Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 540 oldal

  • Ákos Kengyel

Abstract

Halmai Péter új könyvében a legkorszerűbb közgazdaság-tudományi megközelítések, közöttük az
integráció gazdaságtanával foglalkozó kutatások legújabb eredményeinek felhasználásával a gazdasági
integráció elméletének és folyamatának mély és átfogó vizsgálatára vállalkozott. A kötet legfőbb
újdonságát az elmúlt évtized világgazdasági és európai folyamatainak elemzése alapján kikristályosodott
új fogalmi keretek felhasználása és az ezek alapján felállított „mélyintegráció” paradigmájának
megfogalmazása adja. Az elemzéseket a nemzetközi szakirodalom lenyűgözően széleskörű áttekintése és
feldolgozása alapozza meg. A megújított fogalomrendszerrel Halmai könyve beemeli az európai gazdasági
integrációval foglalkozó közgazdasági kutatások fogalom- és eszköztárába a nemzetközi közgazdaságtudományi szakirodalom legújabb megközelítéseit, ezzel a fősodorba emelve az integráció további
mélyülésének és a gazdasági reziliencia erősítésének feltételeivel foglalkozó hazai kutatások irányát.
A kötet nagyívű kiteljesítése annak a folyamatnak, amelynek fontos mérföldköveit Palánkai Tibor Az
európai integráció gazdaságtana1
– majd ennek bővített és megújuló kiadásai – és szerzőtársakkal készített
A globális és regionális integráció gazdaságtana2
, valamint Lőrincné Istvánffy Hajna Nemzetközi
pénzügyek és Pénzügyi integráció Európában3
című kötetei jelentették az elmúlt évtizedekben.
Természetesen e kötetek megjelenése óta is számos könyv született a pénzügyi integráció, a monetáris unió,
az európai gazdasági növekedés, az uniós szakpolitikák, vagy a kohézió és felzárkózás témakörében, de
elemzési kerete miatt Halmai Péter kötetének olvasása kapcsán óhatatlanul az integráció gazdaságtana és a
pénzügyi integráció területének kutatásával foglalkozó meghatározó hazai szerzők munkásságának
továbbvitele, s a legújabb fejlemények tükrében történő továbbgondolása4
jut az olvasó eszébe.

Published
2021-06-20
How to Cite
Kengyel, Ákos. (2021). Az integráció gazdaságtanának új szintézise. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 257-263. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1340