A vállalkozások közzétételi gyakorlatának elméleti megközelítése

Theoretical Aspects of Accounting Disclosure

  • Edit Lippai-Makra
  • Zsolt Rádóczi

Abstract

A vállalkozások közzétételi gyakorlata folyamatosan változott az elmúlt évtizedekben a változó jogi,
gazdasági és társadalmi környezet hatására. Egyre több kutatás foglalkozik a közzétételi motivációs
tényezőkkel, valamint a vállalati információk közlésével foglalkozó elméletekkel (érdekhordozói elmélet,
megbízó-ügynök elmélet, jelzéselmélet, legitimitás elmélet). Tanulmányunkban kísérletet teszünk ezen
ösztönző tényezők csoportosítására, valamint bemutatjuk a fenti elméleteket.
Business disclosure practices have changed progressively in recent decades as a result of the changing legal,
economic and social environment. More and more research is dealing with the motivational factors of
disclosure as well as theories dealing with the disclosure of corporate information (stakeholder theory,
principal-agent theory, signaling theory, legitimacy theory). In our study, we attempt to group these
motivating factors and present the above theories.

Published
2021-06-20
How to Cite
Lippai-Makra, E., & Rádóczi, Z. (2021). A vállalkozások közzétételi gyakorlatának elméleti megközelítése. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 196-206. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1335