Helyzetjelentés a vállalkozások digitális átalakulásáról kelet-középeurópai környezetben

Progress report on the digital transformation of enterprises in the Central and Eastern European environment

  • Balázs Nagy

Abstract

A pandémia időszakában felgyorsuló digitális átalakulás jelenkorunk egyik meghatározó jelensége. A
tanulmány több indikátor segítségével mutatja be a hazai digitalizációs folyamat állapotát nemzetközi
környezetben. A digitális eszközökkel való ellátottság területén Magyarország kedvező helyzetben van,
azonban a digitális tudás területén, valamint a vállalkozások üzleti agilitása vonatkozásában lemaradás
tapasztalható. Összességében ezeken a területeken történő előrelépés szükséges lenne a nemzeti
versenyképességünk fokozása érdekében.
The accelerating digital transformation during the pandemic is one of the decisive phenomena of our time.
The study uses several indicators to present the state of the Hungarian digitization process in an
international environment. Hungary is in a favourable position with regard to digital equipment, but there
is a lag in the field of digital knowledge and the business agility of enterprises. Overall, progress in these
areas would be necessary to increase our national competitiveness.

Published
2021-06-20
How to Cite
Nagy, B. (2021). Helyzetjelentés a vállalkozások digitális átalakulásáról kelet-középeurópai környezetben. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 91-101. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1327