A kozmetikai piac és a fogyasztói döntéshozatal bemutatása ökonómiai megközelítésben

Introduction of the cosmetics market and consumer decision making from an economic view

  • Nóra Amberg
  • Róbert Magda

Abstract

Tanulmányunkban bemutattuk a kozmetikai piacra jellemző fogyasztói döntéshozatalt mikro- és
makroökonómiai szempontból, illetve a kozmetikai piacok főbb jellemzőit, a globális, nemzetközi
kozmetikai piacokat, illetve a hazai kozmetikai termékeladást, a kozmetikumok vásárlására ható tényezők,
trendek hatását a kozmetikumok vásárlására. A fogyasztói döntéshozatal közgazdasági értelemben a
haszonmaximalizálásra, illetőleg a kockázatminimalizálásra törekszik. A fogyasztó objektíven dönt, teljes
körűen informált a kozmetikai piaccal, a kapható kozmetikai termékekkel, illetve igénybe vehető
kozmetikai szolgáltatásokkal kapcsolatban, választásakor racionális és szuverén módon cselekszik, vagyis
következetes döntéshozatallal választja ki a kozmetikai piacokon megtalálható jószágokat,
jószágcsoportokat kombinálva fogyasztói kosarában törekedve hasznosságának maximalizálására.


In this study, the micro- and macroeconomic aspects of consumer decision making in the cosmetic market,
the main characteristics of cosmetic markets, the global and international cosmetic markets, the sales
records of products in the domestic market, as well as the effects of the factors and trends affecting the
purchase of cosmetic products were introduced. Consumer decision making in economic terms seeks profit
maximization and risk minimization. Consumers make unprejudiced decisions and they are fully informed
about the cosmetics market and available cosmetic products and services. Decision making is rational and
is conducted independently, which meanas that consumers choose and select goods consistently, combining
groups of goods in order to maximize their usefulness.

Published
2021-03-08
How to Cite
Amberg, N., & Magda, R. (2021). A kozmetikai piac és a fogyasztói döntéshozatal bemutatása ökonómiai megközelítésben. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(1), 87-102. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1298