Az Európai Központi Bank szerepének átalakulása az európai válságkezelés során

The Changing Role of the European Central Bank during the European Crisis in 2008

  • Marcell Zoltán Végh
  • Anita Pelle

Abstract

Az elhúzódó európai válság során az Európai Központi Bank (EKB) szerepe is átalakult. Egyrészt válság
idején, inflációs nyomás helyett deflációs veszéllyel szembesülve, a stabilitás biztosítása mást implikál, mint
szokványos időkben. Másrészt tartósan nulla százalék körüli kamat mellett az eszköztárnak kevésbé bevált
további elemeit kell bevetni. Az EKB esetében 2010. májusban indult új korszak az első eszközvásárlási
programmal, amelyet több hasonló követett. A jegybank mérlege néhány év alatt több mint kétszeresére
duzzadt, a legdinamikusabban bővülő tétel eszközoldalon az euróövezetbeli értékpapírok kategóriája lett.
Mindeközben az EKB-nak a kiépülő bankunióban is központi szerep jutott. A bankfelügyelet élesítésére 2017
nyarán került sor, az eszközvásárlási programot pedig 2018 végéig vezették ki. Az EKB tehát új és jelentős
feladatokat vállalt az európai válságkezelésben, alapvetően sikerrel.


In the course of the prolonged European crisis, the role of the European Central Bank (ECB) has also changed.
Firstly, in times of crisis, facing risks of deflation instead of inflationary pressure, ensuring stability implies
other methods than in usual times. Secondly, with long-lastingly around-zero per cent interest rates, further,
less used monetary policy tools are needed. In case of the ECB a new era started in May 2010, with the first
asset purchase programme, which was then followed by several similar ones. The central bank’s balance sheet
more than doubled in a few years’ time; the most dynamically growing item on the asset side was the category
of Eurozone securities. In the meanwhile the ECB was assigned a central role in the newly developed banking
union as well. Supervision was put in place in summer 2017 and the asset purchase programme was phased
out by the end of 2018. Overall, the ECB undertook new and significant roles in European crisis management
– fundamentally with success.

Published
2021-03-08
How to Cite
Végh, M. Z., & Pelle, A. (2021). Az Európai Központi Bank szerepének átalakulása az európai válságkezelés során. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(1), 69-86. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1297