Az Ipar 4.0 hatásai az ellátási láncok mentén – a gyógyszeripar példája

  • Barbara Kitti Fetter
  • Gyula Zilahy

Abstract

Jelen tanulmány első felében a szakirodalom alapján összefoglaljuk az Ipar 4.0 technológiai újításai-nak várható hatásait a gyógyszeripari ellátási láncokra, majd megvizsgáljuk, hogy mindezen változá-sok milyen lehetőségeket és kihívásokat jelentenek a gyógyszeripar vállalatai számára. A problémakör feltárása érdekében a szakirodalom elemzését követően kétlépcsős kutatásmódszert al-kalmazunk. Kutatásunk első részben a szakirodalmi megállapítások kiegészítéseként feltáró jellegű mé-lyinterjúkat folytattunk le három hazai gyógyszeripari nagyvállalat képviselőivel. A kutatás második részében a mélyinterjúk során szerzett ismereteket hasznosítva strukturált kérdőív segítségével tártuk fel, hogy mit jelent a hazai gyógyszeripari kis- és középvállalatok számára az Ipar 4.0 térnyerése.A kutatás leg főbb eredménye annak megállapítása, miszerint az Ipar 4.0 hatására a gyógyszeripari nagyvállalatok monopolisztikus helyzete várhatóan tovább fog növekedni, a gyógyszeripari kis- és mikrovállalkozások erőforrások és kormányzati támogatások hiányában elveszíthetik piaci verseny-képességüket, mindez pedig a gyógyszeripari ellátási láncok átalakulásához és a külföldi (például kí-nai) beszállítók befolyásának növekedéséhez vezethetnek.

Based on the review of the literature, the first part of this study provides a summary of the expected impacts of Industry 4.0 technological innovations on pharmaceutical supply chains. Then we examine the arising opportunities and challenges from the point of view of both large, and small and medium sized enterprises.In order to explore the issue, we apply a two-step research method. In the first part of our research, in addition to the findings of the literature, we conducted exploratory in-depth interviews with represen-tatives of three large Hungarian pharmaceutical companies. In the second part of the research, we uti-lized the knowledge gained during the in-depth interviews with the help of a structured questionnaire.The most important result of our research is that as a result of Industry 4.0 developments, monopolis-tic presence of large enterprises will most likely increase in the pharmaceutical industry. Small- and micro-enterprises in the industry may lose their competitive edge in absence of available resources and government support, what may lead to the transformation of the supply chain and the growth of dependence on foreign (e.g. Chinese) suppliers.

Published
2021-01-18
How to Cite
Fetter, B. K., & Zilahy, G. (2021). Az Ipar 4.0 hatásai az ellátási láncok mentén – a gyógyszeripar példája. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 134-148. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1270