Az önző gazdaság kudarca

Recenzió Patrick J. Deneen „A liberalizmus kudarca” és Samuel Bowles „Az etikus gazdaság” című könyveiről

  • Tamás Tibor Csontos

Abstract

Hogyan is vezethetett a szabadság kiteljesedése önmaga felszámolásához? Hogyan is vál-hatott a gazdaság etikamentes területté? A recenziómban ilyen és ehhez hasonló kérdések-re keresem a választ Patrick J. Deneen „A liberalizmus kudarca” és Samuel Bowles „Az etikus gazdaság” című könyveinek bemutatásával. Ezek a művek habár más nézőpontból vizsgálódnak, míg Deneen főként politikai, addig Bowles gazdasági irányból közelít, de mindketten valójában a válságban lévő neoliberális világrend kritikájára vállalkoznak. A művek ismertetése során és azok tanulságait szintetizálva egyértelművé válik, hogyan is vezet a felvilágosodásban gyökerező hamis szabadságeszmény és torzult emberkép az ön-zésre épülő világrend kialakulásához. Emellett arra is kapunk támpontokat, hogyan lehet beemelni az erényt és az etikát a gazdaság világába.

How could the fulfillment of freedom lead to the abolition of itself ? How could the economy become an unethical area? In my review, I seek answers to these and similar questions by presenting the books “ Why Liberalism Failed” by Patrick J. Deneen and “The Moral Eco-nomy” by Samuel Bowles. Although these works have different perspectives, while Deneen’s approach is mainly political, Bowles has an economic point of view, in fact they both un-dertake a critique of the neoliberal world order. As we synthesize their books, it becomes clear how the false ideal of freedom and the idea of „A Constitution for Knaves”, rooted in the Enlightenment, led to the development of a world order based on selfihsness. We also get answers on how to incorporate virtue and ethics into the world of economics.

Published
2020-12-06
How to Cite
Csontos, T. T. (2020). Az önző gazdaság kudarca. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(3), 269-273. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1249