Játék vagy valóság? Alternatív adatbázis használata a hivatásos labdarúgók értékeléséhez kapcsolódó statisztikai-ökonometriai számítások során

Game or reality? Using alternative database for statistical and econometric analysis of the market value of professional football players

  • Máté Zombai-Kovács
  • Zsolt Havran

Abstract

A tanulmány3 célja, hogy megvizsgálja, milyen mértékben alkalmazható alternatív adat-bázis a hivatásos labdarúgók értékeléséhez. Az egyre jelentősebb üzletté váló hivatásos lab-darúgás egyik leg főbb értékteremtő tényezői maguk a hivatásos játékosok, ezért kiemelten fontos, hogy teljesítményük és piaci értékük minél pontosabban számszerűsíthető legyen. Cikkünkben a FIFA Electronic Arts videojáték adatbázisának kutatási célú használható-ságát ismertetjük. Kutatási kérdésünk, hogy ez az adatbázis meg felelő-e leíró statisztikák, korreláció-analízis és regressziós becslések alkalmazására. Eredményeink szerint az adat-bázis használatának számos előnye van a többi, szabadon elérhető adatbázishoz képest, és mind a tudományos elemzések, mind pedig a hivatásos labdarúgás érintettjei számára jó lehetőséget jelent statisztikai és ökonometriai kutatások elvégzésére.Kulcsszavak: hivatásos labdarúgás, játékospiac, játékjog értékelés, futball ökonometria.

The purpose of this study is to examine the feasibility of using an alternative database for analysing the value of professional football players. Professional football has become an important business and professional players are one of the key value drivers, so it is vital to quantify their performance and market value as accurately as possible. This article intro-duces the academic utility of the FIFA Electronic Arts Video Game Database. The research question is whether this database is appropriate for using descriptive statistics, correlation analysis, and regression estimates. According to our results, the use of the database has many advantages over other freely available databases and provides a good opportunity both for scientific analysis and for stakeholders of professional football to perform statisti-cal and econometric research.Key words: professional football, transfer market, players’ value evaluation, football eco-nometrics.

Published
2020-12-06
How to Cite
Zombai-Kovács, M., & Havran, Z. (2020). Játék vagy valóság? Alternatív adatbázis használata a hivatásos labdarúgók értékeléséhez kapcsolódó statisztikai-ökonometriai számítások során. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(3), 198-212. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1242