Egyetemek hallgatói megtartóképessége (Universities’ student attraction)

  • Vivien Görög
  • Péter Kovács

Abstract

Tanulmányunkban egy, a szegedi közgazdászképzésben részt vevő 30 hallgatóval végzett mélyinterjús vizsgálat eredményeit mutatjuk be, ahol azt vizsgáljuk, hogy mesterszakon való továbbtanulásuk helyszínének választását – Budapest versus vidék – mi befolyásolja. Legfőbb megállapításunk az, hogy a hallgatók elsősorban nem az intézményt, hanem Budapestet választják a vidékkel szemben. Választásukban fontos szerepe az elérhető életminőségnek (fizetés, kikapcsolódási lehetőségek stb.), a párválasztásnak, a családból való kiszakadásnak, illetve annak van, hogy valaki dolgozott-e alapszakos tanulmányai mellett vagy sem.

In our study, the preliminary results of our qualitative research involving 30 Hungarian university students are demonstrated. The research examines the factors which influence bachelor students when they choose the place of their master studies: whether it is the capital city or the countryside in Hungary. The main conclusion is that when students choose a higher educational institute in Budapest instead of the countryside, they primarily choose Budapest for its being the capital city and not because of the particular higher education institution in the city. The attainable life quality (salary, recreation possibilities, etc.), mate selection, the wish to become independent from the family, and work experience gained during the undergraduate studies play a key role in their decision.

Published
2019-05-04
How to Cite
Görög, V., & Kovács, P. (2019). Egyetemek hallgatói megtartóképessége (Universities’ student attraction). Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(1), 24 - 29. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/84