A modellek elsősorban eszközök

Costas Azariadis - Riddles and Models: A Review Essay on Michel De Vroey’s A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond

  • Dorottya Szabó

Abstract

Michel De Vroey a 2016-ban megjelent A History of Macroeconomics form Keynes to Lucas and Beyond
című könyvében a közgazdaságtan eddig megszületett makroökonómiai elméleteinek összefoglalására tesz
ambiciózus kísérletet, sorra véve a tudományág sikereit és kudarcait John M. Keynestől kezdve többek
között Robert E. Lucason és Edward C. Prescotton át egészen a 20. század utolsó évtizedében teret nyerő
új keynesi modellekig. Erről a könyvről nyújt Costas Azariadis áttekintő összefoglalót, amelyben kiemeli
a makroökonómusok közel egy évszázad alatt megválaszolt, illetve megválaszolatlanul maradt kérdéseit.
A makroökonómia John Maynard Keynes munkásságával vált a közgazdaságtan jól megkülönböztethető
részterületévé az 1930-as évek végén. Keynest és a kortárs közgazdászokat elsősorban a Nagy Válság okán
kialakult tömeges munkanélküliség miértjének és gyógyírjának felderítése ösztönözte a nemzetgazdaság
működésének aprólékos vizsgálatára. A 20. század előrehaladtával azonban a makroökonómusok figyelme
a mély válságok és a tömeges munkanélküliség problémájáról többek között az üzleti ciklusokra, az
eszközbuborékokra, az innováció rövid távú hatásaira, az intézmények szerepére és a jövedelmi, illetve
vagyoni egyenlőtlenségekre terelődött. A század végére az egyre szofisztikáltabb gazdaságpolitikai
eszköztárnak köszönhetően az üzleti ciklusok volatilitása nagyban csökkent, ezen folyamatban pedig a
könyv szerzője szerint Lucas és az ő nyomán megjelenő DSGE (dynamic stochastic general equilibrium)
modellek jelentettek fordulópontot.

Published
2021-03-13
How to Cite
Szabó, D. (2021). A modellek elsősorban eszközök. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(1), 193-196. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1307