IT üzleti értékteremtés: Szövegelemzés alapú szakirodalmi összegzés

  • Tímea Goller
  • Márta Aranyossy

Abstract

A kutatásunk célja az információtechnológia üzleti értékének nemzetközi szakirodalmi feldolgozása kvantitatív és kvalitatív szövegelemzési módszerekkel. A Scopus adatbázisból szűrt, 13 582 elemű szakirodalmi adatbázis objektív, szó- és szópár alapú elemzésével a tudományos kutatások központi fogalmait, témáit, technológiai és iparági fókuszát térké-peztük fel. Kiemelendő ezek között a kiadás-alapú értékfogalom túlsúlya, a folyamat- és projektszemlélet, illetve a felhasználói technológia-befogadásra és elégedettségre irányuló figyelem. Majd ezen korpuszból a leggyakrabban hivatkozott 26 cikket kiválasztva mé-lyebb képet kaphattunk az IT értékteremtés irodalmát az elmúlt tizenöt évben uraló el-méleti megközelítésekről (köztük elsősorban az erőforrás-alapú szemlélet, a dinamikus képességek elmélete és a tudásalapú megközelítés dominanciájáról), és az ezen elméletekbe ágyazott kutatások leg fontosabb eredményeiről.

The aim of our research is to process and summarize the literature focusing on the business value of information technology using quantitative and qualitative text analysis methods. Word and word-pair analysis of a literature corpus of 13 582 elements filtered from the Scopus database, the central concepts, themes, technological and industrial focus of scien-tific research were explored. These key themes include the predominance of the expenditu-re-based value concept, the process and project approach and the attention to technology adoption and user satisfaction. Then, choosing and analysing the 26 most frequently cited articles of the corpus, we were able to get a deeper picture of the mainstream theoretical ap-proaches of IT value creation over the past 15 years (including, in particular, the dominan-ce of resource-based approach, dynamic ability theory and knowledge-based approach) and we summarize the most important results of the research embedded in these theories.

Published
2021-01-18
How to Cite
Goller, T., & Aranyossy, M. (2021). IT üzleti értékteremtés: Szövegelemzés alapú szakirodalmi összegzés. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 149-166. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1271