KORMÁNYKÖZI SZERZŐDÉSSEL A KÖLTSÉGVETÉSI STABILITÁSÉRT?

  • ISTVÁN BENCZES

Abstract

Az EU fiskális szabályai bevezetésük óta az akadémiai kutatások homlokterében állnak. A nemzeti szintű fiskális szabályok vizsgálata ugyanakkor egy
jobbára negligált területe maradt a nemzetközi kutatásoknak. Az idén életbe
lépett új költségvetési paktum éppen ezen nemzeti szintű, a költségvetés egyensúlyát előíró szabályok bevezetésétől várja a fiskális fegyelem meghonosítását
az EU országaiban. A tanulmány megmutatja, hogy az olyan nemzeti szabályok, mint a német aranyszabály, nem tekinthetők a fiskális fegyelem egyedüli letéteményeseinek. Ezek ugyanis többnyire egy átfogó reformcsomag részei
voltak csupán. Amire szükség van ezért, az egy átfogó és átgondolt államháztartási reform, valamint a szabályok nemzeti birtokbavétele. Az új paktumot
is ezen pontokon volna szükséges erősíteni.

Published
2020-08-23
How to Cite
BENCZES, I. (2020). KORMÁNYKÖZI SZERZŐDÉSSEL A KÖLTSÉGVETÉSI STABILITÁSÉRT?. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 8(1), 99-108. Retrieved from https://retp.eu/index.php/retp/article/view/766