EU-US TRADE DILEMMAS IN A LINEAR COURNOT MODEL

  • Eszter Kovács

Abstract

The most commonly used models for quantifying trade agreements in the
international literature can be divided into two groups. Microeconomic models
illustrate pre- and post-negotiation situations with micro-level profit analyses.
Macroeconomic models deal with the study of macro-level economic effects.
Our aim, using the Cournot model, is to add another category, namely the
extension of the microeconomics-based game theory oligopoly tool to the level
of countries and regions, to examine the impact of trade agreements. In this
article we present the economic dilemmas surrounding the Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and the
United States. If the two actors choose an export output level at the same time,
a linear Cournot model can be set up. The version of this extended to trade
relations identifies the market equilibrium that emerges in a duopoly situation.
On the other hand, it establishes the point at which it is worthwhile for the
parties to remove tariff barriers.
Egyelőre a nemzetközi szakirodalomban a kereskedelmi egyezmények
számszerűsítésre leginkább alkalmazott modellek két csoportba sorolhatók. A
mikroökonómiai modellek tárgyalások előtti és utáni helyzeteket illusztrálnak
mikroszintű profitelemzésekkel. A makrogazdasági modellek makroszintű
gazdasági hatások vizsgálatával foglalkoznak. Célunk a Cournot modell
alkalmazásával, hogy felvessünk egy újabb kategóriát, azaz a mikroökonómia
alapú játékelméleti oligopólium eszköztár országok, régiók szintjére való
kiterjesztését a kereskedelmi egyezmények hatásának vizsgálatához. Ebben a
cikkben bemutatjuk az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti
Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerséggel (TTIP) kapcsolatos
gazdasági dilemmákat. Ha a két szereplő egyszerre választ exportkibocsátási
szintet, akkor felállítható egy lineáris Cournot modell. Ennek kereskedelmi
kapcsolatokra kiterjesztett változata azonosítja a duopólium helyzetben
létrejövő piaci egyensúlyt. Másrészt bemutatja azt a pontot, ameddig megéri a
feleknek elmenni a vámjellegű akadályok lebontása tekintetében.

Published
2022-03-09
How to Cite
Kovács, E. (2022). EU-US TRADE DILEMMAS IN A LINEAR COURNOT MODEL. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(1), 217-233. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1416