KERESZTÉNY KÖZGAZDASÁGTAN A VÁLSÁG UTÁN

  • Győző Mihály Halász egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
  • Zsolt Halász közgazdász-informatikus, protestáns teológus, doktorjelölt a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán

Abstract

A szerzők a tanulmányban megkísérlik felmérni a közgazdaság tanulmányozásának és gyakor-lásnak azon összetevőit, melyek elhanyagolása, megszüntetése, nem helyes irányú művelése hozzájárult az elmúlt 30-35 év gazdasági válságainak a kialakulásához. Az alaptézis szerint a legutóbbi hitelválsághoz, és egyébként általában a gazdasági válságokhoz vezető út nem néhány héttel vagy hónappal a válság kirobbanása előtt kezdődik, hanem az a gazdaságban tevékenykedő személyek alapvető gondolkodásmódjában: az emberrel (énkép, máskép), a társadalom és a gazdaság működésével, a pénzhez való viszonnyal kapcsolatos attitűdökben. Ezekből indulnak ki és épülnek fel azután azok a fi lozófi ák és ideológiák, melyek alaptéziseket, axiómákat szolgáltatnak a felhasználható alternatív közgazdasági tanok számára. Úgy tűnik, hogy az egész emberlakta bolygó gazdaságát megrázni képes válságokat a liberális és neo¬liberális közgazdasági gondolkodás produkálja. De mi lehet ennek az alternatívája? A szerzők hitet tesznek amellett, hogy az emberi világgal kapcsolatban felelősen gondolkodni és cselekedni kész közgazdasági gondolkodás az etikus, még szűkebben, a keresztény értékrendű közgazdaságtan lehet.

Christian economics after financial crisis

Th e authors in the study make a try to assess those elements of the theory and practice of economics which has been neglected, removed and misused, and this way assisted the escalation of the 30-35 years’ economical crises. By the basic thesis the route to the latest loan crisis and in general for the economic crises started not in a week or a month-time the escalation of the crisis, but in the mindset of the persons taking part in the economy: the human (self and other), it has begun with the functioning of the society and economy, and in the attitude towards money. From these emerge and recover those philosophies and ideologies which serve basic theories and axioms for the usable alternative economical doctrines. It seems, that the crises shaking the whole economy of the human-inhabited earth are produced by the liberal and neoliberal economical mindset. What can be the alternative? Th e authors confess that the economical thinking which is accountably and proactively ready to act for the human world is ethical and more precisely Christian value-based economics could be.

Published
2019-02-24
How to Cite
Halász, G., & Halász, Z. (2019). KERESZTÉNY KÖZGAZDASÁGTAN A VÁLSÁG UTÁN. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 13(3), 20-28. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/34