Euro Zone crisis management from neofunctionalist perspective and the possibility of a European Fiscal Union

  • Ferenc Kollárik

Abstract

The global economic crisis of 2008-2009 had a serious impact on the Economic and Monetary Union. As a result of the crisis, member states decided to launch significant reforms with the primary aim of strengthening the European Economic Governance. The aim of the paper is to provide a general overview on the current debates about a European Fiscal Union. Furthermore, the study raises the issue of a larger budget, which would probably be the most powerful element of a fiscal union. The paper argues that neofunctionalism has a relevance in explaining the Eurozone-crisis management in the long term.


2008-2009-es gazdasági világválság súlyos hatással volt az Európai Gazdasági és Monetáris Unióra. A válság eredményeként a tagállamok reformokat kezdeményeztek azzal a céllal, hogy megerősítsék az EU gazdasági kormányzását. A tanulmány célja egy áttekintő kép nyújtása az európai fiskális unióról szóló vitákról. Továbbá, a tanulmány felveti a nagyobb költségvetés lehetőségét, ami a fiskális unió legerősebb eleme lehet. Írásomban amellett érvelek, hogy a neofunkcionalizmus hosszútávon megmagyarázhatja az eurózóna válságkezelését.

Published
2019-11-09
How to Cite
Kollárik, F. (2019). Euro Zone crisis management from neofunctionalist perspective and the possibility of a European Fiscal Union. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(3). Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/177