More Cooperation, More Benefit?: An Analysis of Modern Trade Agreements

  • Eszter Kovács

Abstract

Evolving of free trade agreements creates not just a free, mutually beneficial trade between actors, but may results in elimination of non-tariff barriers. The European Union is by far and away the leader in liberalizing economic and monetary policies, while Canada disposes one of the most open and competitive markets in the world economy, and the United States is the biggest economy in nominal dollars and landing trading country in goods and services. This paper provides four scenarios through a game theoretic model in order to analyze whether players support or except each other in international trade by including the EU, Canada and the USA into the game. Specifically, the article examines that the US withdrawal from TTIP could be explained with the trade integrations impacts on each other.


A szabadkereskedelmi egyezmények megkötésével a létrejövő szabad, kölcsönösen előnyös cserén túl a nem vámjellegű akadályok is megszűnhetnek. Az Európai Unió fiskális és monetáris politikája közel sem olyan liberalizáló, mint például a kanadai, ami egyike a legnyitottabb és versenyen alapuló piacnak, vagy az Egyesült Államok, ami dollárban mérve a legnagyobb gazdaság és kereskedelmi ország áruk és szolgáltatások terén is. Tanulmányomban játékelméleti modellen keresztül négy forgatókönyvet vázolok fel azt vizsgálva, hogy a játékosok ((EU, Kanada és az USA) együttműködnek-e egymással nemzetközi kereskedelemben. Pontosabban, a cikk azt vizsgálja, hogy az Egyesült Államok távozása a TTIP-ből magyarázható-e a kereskedelem integrációjának egymásra gyakorolt hatásaival.

Published
2019-11-09
How to Cite
Kovács, E. (2019). More Cooperation, More Benefit?: An Analysis of Modern Trade Agreements. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(3). Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/176